Partnerzy

Szałas Agro współpracuje z niezależnymi doradcami, naukowcami z instytutów badawczych, a także z agrotechnikami firm skupujących płody rolne, firm przetwórczych oraz z grup producenckich.

Zachęcamy do kontaktu w przypadku potencjalnej współpracy.