Charakterystyka produktu

Rhizogen AG-Life® jest granulowanym produktem na bazie nawozu organicznego oraz żywych organizmów glebowych, współżyjących z rośliną na zasadzie symbiozy. Innowacyjność nawozu tkwi w technologii Graincore®, polegającej na połączeniu w każdej z granul makroelementów NPK z wysoko skoncentrowaną i stabilną mieszanką grzybów mikoryzowych i bakterii ryzosferowych. Mieszanina ta została dobrana tak aby jej aktywność w glebie była jak najwyższa. Dzięki temu nawóz stwarza wyjątkowo korzystne warunki glebowe dla wzrostu korzeni roślin, poprzez poprawę przyswajalności wszystkich niezbędnych składników pokarmowych.

Ponadto zawarty w nawozie enzym bakteryjny, nitrogenaza, ma zdolność do wiązania azotu atmosferycznego poprzez jego redukcję do jonu amonowego, który jest łatwo przyswajalny przez rośliny.

Preparat usprawnia także mechanizmy odporności roślin na działanie czynników stresowych, takich jak niekorzystny przebieg temperatur, nieodpowiednie pH gleby czy obecność substancji toksycznych.

Skład
158 zarodników/kg preparatu grzybów mikoryzowych:
Glomus aggregatum
Glomus intraradices
Glomus mossae
Glomus etunicatum
8,8 miliarda/kg preparatu bakterii ryzosfery:
Bacillus laterosporus
Bacillus firmus
Bacillus chitinosporus
Bacillus coagulans
Bacillus megaterium
Paenibacillus azotofixans
Paenibacillus macerans
Korzyści

+ przywraca równowagę mikrobiologiczną gleby
+ zwiększa populację korzystnych mikroorganizmów
+ wprowadza żywą materię organiczną do gleby
+ poprawia stosunki wodno-powietrzne oraz strukturę gleby
+ ogranicza pobieranie metali ciężkich oraz toksycznych związków chemicznych
+ poprawia odporność na stresy środowiskowe, grzyby pasożytnicze i nicienie
+ przyspiesza obieg składników odżywczych w roślinie
+ poprawia absorpcję składników trudnodostępnych dla rośliny np. żelaza
+ zapewnia produkcję fitohormonów

Uwagi dotyczące stosowania

W celu uzyskania lepszych rezultatów, po zastosowaniu zaleca się wymieszanie preparatu AG-Life® z glebą, a następnie jej nawodnienie. Preparat zaleca się stosować wiosną, gdy ryzyko wystąpienia przymrozków jest niewielkie. Niskie temperatury po zastosowaniu mogą obniżyć aktywność zawartych w produkcie żywych organizmów. Przechowywać w suchym i zacienionym miejscu.

Pojedynczy zabieg
Doglebowo
400 – 500 kg/ha
Przygotowanie gleby
800 kg/ha
Punktowo
15 – 30 g/roślinę