Charakterystyka produktu

Agro Humic Cristal to naturalny nawóz zawierający ekstrakt z leonardytów. Produkt został sformułowany w stałej postaci, w formie “kryształów” łatwo rozpuszczalnych w wodzie.

Dzięki kwasom fulwowym, preparat doskonale rozwiązuje problemy związane z pobieralnością makro- i mikroelementów w glebie, takich jak potas, fosfor, wapń, magnez, cynk, żelazo, miedź, mangan, cynk czy bor. Nawóz odgrywa kluczową rolę w absorpcji jonów metali. Proces ten ogranicza straty tych składników wynikające z ich wymywania w okresie wysokiego zapotrzebowania roślin, umożliwiając aktywne ich pobieranie. Kwasy fulwowe zawarte w nawozie poprawiają wzrost korzeni i pędów ze względu na efekt auksynopodobny.

Kwasy humusowe otrzymywane z leonardytów charakteryzują się bardzo wysoką aktywnością biologiczną i chemiczną. Wpływają korzystnie na poprawę żyzności gleb, dzięki polepszeniu jej właściwości fizykochemicznych i biologicznych, co ostatecznie wpływa na produktywność roślin. Poprawiają strukturę gleby poprzez flokulację i cementowanie małych cząstek gleby w większe, dobrze napowietrzone grudki (poprawa stosunków wodno-powietrznych w glebie). Preparat wykazuje wysoką zdolność pochłaniania wody oraz dwutlenku węgla ze względu na bardzo dobrze rozwinięty układ porowaty substancji wchodzących w skład materii organicznej. Substancje organiczne, które powoli ulegają mineralizacji, zapewniają długotrwałe wchłanianie nawozu i zabezpieczają roślinę przed przedostaniem się do niej metali ciężkich. Agro Humic Cristal pozwala na utrzymanie w glebie korzystnej mikroflory, co ma również pozytywny wpływ na prawidłowe odżywienie roślin.

Agro Humic Cristal ze względu na swój unikatowy skład jest preparatem przyjaznym dla środowiska naturalnego. Łagodzi negatywny wpływ zbyt wysokiego zasolenia gleby na wzrost i rozwój uprawianych roślin oraz niweluje uszkodzenia spowodowane niekorzystnym działaniem innych czynników stresowych. Stosowanie preparatu wspomaga wzrost oraz stymuluje rozwój systemu korzeniowego.

Skład
Kwasy humusowe ogółem 75%
W tym:
kwasy huminowe 65%
kwasy fulwowe 10%
Potas (K2O) 12%
pH 10,5
Korzyści

+ ściśle dobrana zawartość kwasów humusowych i fulwowych dla najlepszego efektu
+ poprawa struktury gleby
+ poprawa stosunków wodno powietrznych w glebie
+ optymalizacja pobierania substancji odżywczych
+ zwiększanie zdolności buforowych i jonowymiennych gleby
+ stymulacja aktywności mikroorganizmów glebowych
+ stymulacja wzrostu i rozwoju części podziemnej rośliny
+ zwiększona tolerancja rośliny na podwyższone zasolenie gleby i inne czynniki stresowe

Uwagi dotyczące stosowania

Agro Humic Cristal można stosować doglebowo, w tym poprzez fertygację, we wszystkich rodzajach upraw rolniczych i ogrodniczych. Preparat można stosować podczas całego cyklu wegetacyjnego przy zachowaniu 7-dniowych przerw.

Stosowanie zaleca się szczególnie na początku sezonu lub bezpośrednio przed rozpoczęciem nowych nasadzeń.

Pojedynczy zabieg
Doglebowo*, w tym fertygacja
2,5 – 5 kg/ha
Punktowo**
10 – 15 g/roślinę
Produkcja sadzonek/rozsad***
2,5 kg/1000 l wody

*Przy zastosowaniu doglebowym za pomocą opryskiwacza, zaleca się dodawać produkt do zbiornika małymi porcjami, w celu zapewnienia dokładnego rozpuszczenia i wymieszania.

**Przy zastosowaniu punktowym, na przykład przed, w trakcie lub po posadzeniu roślin, zadbać o odpowiednie wymieszanie preparatu z glebą.

***Zabieg wykonać tydzień przed przesadzeniem. Dokładnie przelać tace rozsadowe/doniczki cieczą roboczą.