Charakterystyka produktu

Agro Humic Cristal to nawóz organiczno – mineralny, zawierający ekstrakty z leonardytów i potas. Jego stosowanie poprawia stosunki wodno – powietrzne w glebie, co zwiększa efektywność pobierania składników pokarmowych i wpływa stymulująco na wzrost systemu korzeniowego. Produkt został sformułowany w stałej postaci, w formie “kryształów” łatwo rozpuszczalnych w wodzie. Nawóz odgrywa kluczową role w absorpcji jonów metali. Proces ten ogranicza straty tych składników wynikające z ich wymywania w okresie wysokiego zapotrzebowania roślin, umożliwiając aktywne ich pobieranie.

Kwasy humusowe otrzymywane z leonardytów charakteryzują się bardzo wysoką aktywnością biologiczną i chemiczną. Wpływają korzystnie na poprawę żyzności gleb, dzięki polepszeniu jej właściwości fizykochemicznych i biologicznych, co ostatecznie wpływa na produktywność roślin.

Skład
Kwasy humusowe ogółem 75%
W tym:
kwasy huminowe 65%
kwasy fulwowe 10%
Potas (K2O) 12%
pH 10,5
Korzyści

+ poprawa struktury gleby
+ poprawa stosunków wodno powietrznych w glebie
+ optymalizacja pobierania substancji odżywczych
+ zwiększanie zdolności buforowych gleby
+ stymulacja aktywności mikroorganizmów glebowych
+ stymulacja wzrostu i rozwoju części podziemnej rośliny
+ zwiększona tolerancja rośliny na podwyższone zasolenie gleby i inne czynniki stresowe

Uwagi dotyczące stosowania

Agro Humic Cristal można stosować doglebowo, w tym poprzez fertygację, we wszystkich rodzajach upraw rolniczych i ogrodniczych. Preparat można stosować podczas całego cyklu wegetacyjnego przy zachowaniu 7-dniowych przerw.

Stosowanie zaleca się szczególnie na początku sezonu lub bezpośrednio przed rozpoczęciem nowych nasadzeń.

Pojedynczy zabieg
Doglebowo*, w tym fertygacja
2,5 – 5 kg/ha
Punktowo**
10 – 15 g/roślinę

*Przy zastosowaniu doglebowym za pomocą opryskiwacza, zaleca się dodawać produkt do zbiornika małymi porcjami, w celu zapewnienia dokładnego rozpuszczenia i wymieszania.
**Przy zastosowaniu punktowym, na przykład przed, w trakcie lub po posadzeniu roślin, zadbać o odpowiednie wymieszanie preparatu z glebą.