Cechy produktu

Grow More® to seria nawozów produkowanych na bazie najwyższej jakości składników, z wykorzystaniem zaawansowanych technologii Entry®, B-99® oraz PPI®. Nawozy te uważane są obecnie za jedne z najnowocześniejszych na światowym rynku. Wszystkie składniki wykorzystywane do ich formułowania wyróżniają się wysokim współczynnikiem czystości oraz rozpuszczalności. Zostały one dobrane w taki sposób, aby sprostać zapotrzebowaniom pokarmowym poszczególnych gatunków roślin uprawnych w różnych fazach ich rozwoju.

Grow More® charakteryzują się wysoką efektywnością działania. Dzięki zastosowanej technologii Entry® zwiększona jest przyswajalność składników, wynikająca z redukcji napięcia powierzchniowego. Czas wchłaniania jest wydłużony, przy jednoczesnym zminimalizowaniu strat tych składników. Zalety te wynikają z dodatku ponad 30 różnych substancji, takich jak dyspergenty, penetranty, ekstrakty i substancje roślinne, które aktywują jego działanie.

Technologia PPI® (Poly Power Impact) wzbogaca nawozy o ekstrakty i substancje organiczne, które znacznie przyspieszają efektywne krążenie składników pokarmowych w roślinie. Składniki te są całkowicie rozpuszczalne w wodzie i niwelują wytrącanie się osadów, co decyduje o ich wysokiej przydatności do stosowania w opryskiwaczach i instalacjach do fertygacji.

Zawarte w nawozach mikroelementy w postaci łatwo przyswajalnych chelatów EDTA wykazują wysoką stabilność chemiczną i aktywność w szerokim zakresie pH. Jest to wynik zastosowanej technologii B-99®, dzięki której nawozy wykazują efekt buforowy, dający możliwość kontrolowania odczynu pH wody stosowanej w zabiegach. Ponadto, podczas mieszania nawozów z różnymi środkami ochrony roślin, B-99® zapobiega hydrolizie i degradacji molekuł substancji aktywnych, dzięki czemu stabilność mieszanin jest znacznie wyższa. Dostępność wszystkich składników jest ułatwiona, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej rozpuszczalności i homogeniczności mieszaniny.

Nawozy Grow More® mogą być stosowane dolistnie lub poprzez fertygację we wszystkich uprawach rolniczych i ogrodniczych. Istnieje możliwość łącznego ich stosowania z najczęściej stosowanymi środkami ochrony roślin.

Skład

Każdy nawóz Grow More® zawiera pełen zestaw składników odżywczych.

Żelazo (Fe) 0,2%
Mangan (Mn) 0,1%
Cynk (Zn) 0,05%
Miedź (Cu) 0,05%
Bor (B) 0,01%
Molibden (Mo) 0,005%
Korzyści

+ zrównoważony przebieg procesów fizjologicznych i rozwoju roślin
+ wysoka efektywność działania
+ łatwość przyswajania dostarczanych składników pokarmowych
+ poprawa jakości i wielkości plonu
+ stymulacja rozwoju systemu korzeniowego
+ wspomaganie układu odpornościowego
+ niwelowanie uszkodzeń powodowanych przez środowiskowe czynniki stresowe
+ pełna rozpuszczalność w zimnej wodzie
+ bardzo niska przewodność elektryczna
+ niska zawartość chlorków zapewniająca w pełni bezpieczne oddziaływanie nawozów na rośliny
+ technologia B-99® zapobiegająca wytrącaniu się składników nawozu nawet przy wysokim pH
+ uniemożliwia reakcję z fosforanami i tworzenie się osadów
+ zapewnia przyswajalność składników nawet przy użyciu wody niskiej jakości

Dostępnych jest 12 różnych formulacji produktów z serii Grow More®. W stałej sprzedaży oferujemy 4 wybrane produkty, pozostałe natomiast są dostępne tylko na zamówienie.

GM® 20.20.20 GM® 30.10.10 GM® 12.48.8 GM® 4.0.46
przewodność elektr. [1 g/l, 25°C] 0,48 mS/cm 0,35 mS/cm 0,65 mS/cm 0,90 mS/cm
rozpuszczalność [kg/100 l H2O, 25°C] 52,6 67,2 46,9 19,0
maksymalna zawartość Cl 0,025% 0,025% 0,025% 0,030%
pH dla roztworu 1% 5,80 6,18 5,59 6,30
GM® 20.10.20 GM® 10.30.20 GM® 15.5.25 GM® 15.20.25
przewodność elektr. [1 g/l, 25°C] 0,77 mS/cm 0,79 mS/cm 0,90 mS/cm 0,70 mS/cm
rozpuszczalność [kg/100 l H2O, 25°C] 33,3 35,0 48,4 33,3
maksymalna zawartość Cl 0,025% 0,025% 0,030% 0,031%
pH dla roztworu 1% 5,80 5,72 6,40 5,93
GM® 10.52.10 GM® 16.0.9.9 CaO GM® 9.15.30 GM® 12.0.45
przewodność elektr. [1 g/l, 25°C] 0,65 mS/cm 1,40 mS/cm 0,80 mS/cm 1,00 mS/cm
rozpuszczalność [kg/100 l H2O, 25°C] 45,5 36,8 27,0 33,8
maksymalna zawartość Cl 0,025% 0,025% 0,030% 0,00%
pH dla roztworu 1% 5,40 7,29 5,98 7,67
Pojedynczy zabieg
Fertygacja*
25 – 50 g/l pożywki do dalszego rozcieńczenia
Dolistnie**
2 – 3,5 kg/ha
Uprawy hydroponiczne
150 – 200 g/1000 l wody

*Maksymalna dawka w sezonie wynosi 50 kg/ha. Roztwór nawozowy zaleca się dawkować w stężeniu 1%.
**W sezonie zaleca się wykonać 5-6 zabiegów dla upraw owocowych oraz 4-5 zabiegów dla upraw warzywniczych, jeśli nawozy Grow More® są stosowane jako podstawowe źródło składników odżywczych.