Charakterystyka produktu

HortiPhyte MnZn jest płynnym, szybko działającym nawozem NPK zawierającym fosfor w formie wysoko mobilnych fosforynów. Dzięki aktywacji naturalnych mechanizmów obronnych, roślina jest znacznie silniejsza i zapewnia wyższy plon. HortiPhyte wspomaga roślinę we wszystkich stadiach rozwoju wymagających szczególnie dużo energii, poczynając od kiełkowania, poprzez rozwój korzeni, aż do momentu formowania pąków kwiatowych. Preparat warunkuje zdrowy wzrost w warunkach korzystnych do rozwoju zgnilizny korzeni oraz mączniaków liści.

Dodatek manganu, cynku oraz siarki zapewnia jeszcze lepsze efekty stosowania poprzez dodatkowe odżywienie. HortiPhyte jest również doskonałym preparatem stosowanym na koniec sezonu w celu zabezpieczenia rośliny.

Skład
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 20%
Azot (N) 3%
Tritlenek siarki (SO3) 6,7%
Mangan (Mn) 2%
Cynk (Zn) 3%
Korzyści

+ szybkie działanie na uprawę
+ wspomaga zapoczątkowanie wzrostu korzeni i pędów poprzez poprawę transferu energii w roślinie
+ efektywnie zapobiega niedoborom fosforu występującym podczas kluczowych etapów wzrostu
+ niezwykle skuteczny zarówno w formie aplikacji dokorzeniowej (m.in. poprzez fertygację), jak i oprysku dolistnego
+ skuteczna ochrona przeciw korzeniowym chorobom grzybowym oraz mączniakowi prawdziwemu

Uwagi dotyczące stosowania

HortiPhyte MnZn może być stosowany dolistnie jak i poprzez fertygację, we wszystkich rodzajach upraw rolniczych i ogrodniczych. Zalecane są 3 tygodniowe przerwy pomiędzy zabiegami w zależności od potrzeb danej uprawy.

Pojedynczy zabieg
Fertygacja*
1 l/ha (sadzonki/rozsady)
2 – 3 l/ha (uprawy warzywnicze i sałaty)
3 – 6 l/ha (uprawy owocowe i chmiel)
Dolistnie**
1 – 4 l/ha

*Zalecana dawka na sezon. Aplikacja powinna być wykonywana od etapu aktywnego wzrostu korzeni, aż do wzrostu owoców/warzyw.

**Dawka zależy od wielkości rośliny. Zabiegi wykonywać od początku rozwoju liści, aż do pełnego rozwoju wegetatywnego.