Charakterystyka produktu

HortiStim to doskonale rozpuszczalny biostymulator poprawiający jakość wszystkich upraw. Zawarty w produkcie kompleks glicyna betaina jest potężnym osmoprotektantem, który pomaga roślinom zatrzymywać wodę w tkankach, a także poprawiać krążenie wody i składników odżywczych w przypadku wystąpienia stresu wodnego, zasolenia, niskiej i wysokiej temperatury na kluczowych etapach wzrostu. Zawartość kompleksu jest ściśle określona w celu zapewnienia najlepszego efektu oraz zapobiegnięciu wystąpienia fitotoksyczności. Unikalna formulacja pozwala ostatecznie wydłużyć „życie półkowe”, a także zmniejszyć utratę wody nie tylko w trakcie sezonu, ale również w trakcie zbioru, transportu i magazynowania. Aplikacja w zwiększonej dawce zapewnia ochronę uprawy przed skutkami wystąpienia niskich temperatur (przymrozki do -3°C) na okres 3 tygodni.

Skład
Potas (K2O) 5%
Wapń (Ca) (skompleksowany lignosulfonianem) 2,5%
Trójtlenek siarki (SO3) 4,5%
Siarka (S) 1,8%
Kompleks glicyna-betaina 38,4%
Korzyści

+ poprawa jakości owoców przez stymulację krążenia cukrów z liści do owoców
+ poprawa retencji wilgoci w trudnych warunkach, takich jak przymrozki i susza, a także w okresie pozbiorczym
+ wydłużenie „życia półkowego” owoców, warzyw, kwiatów ozdobnych itp.
+ umożliwienie utrzymania transpiracji rośliny na korzystnym poziomie
+ bardzo łatwo mieszalny i korzystnie działający ze wszystkimi agrochemikaliami

Uwagi dotyczące stosowania

HortiStim można stosować w formie nawożenia dolistnego we wszystkich rodzajach upraw rolniczych i ogrodniczych.

Pojedynczy zabieg

Dolistnie
2 kg/ha (podczas występowania suszy oraz 7-10 dni przed zbiorem)
4 – 6 kg/ha (zabieg wykonywany przed wystąpieniem przymrozków)