Charakterystyka produktu

Plexater jest nawozem organicznym zawierającym 12% aktywnych kwasów humusowych, otrzymywanych z leonardytów, wydobywanych w Dakocie Północnej w USA. Preparat doskonale rozwiązuje problemy związane z absorpcją w glebie makro- i mikroelementów, takich jak potas, fosfor, wapń, magnez, cynk, żelazo, miedź, mangan, cynk czy bor.

Kwasy humusowe zawarte w nawozie charakteryzują się bardzo wysoką aktywnością chemiczną i biologiczną. Korzystnie wpływają na poprawę żyzności gleb, polepszając jej właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne. Preparat wykazuje wysoką zdolność pochłaniania wody oraz dwutlenku węgla ze względu na bardzo dobrze rozwinięty układ porowaty substancji wchodzących w skład materii organicznej. Substancje organiczne, które powoli ulegają mineralizacji, zapewniają długotrwałe wchłanianie nawozu i zabezpieczają roślinę przed przedostaniem się do niej metali ciężkich. Plexater pozwala na utrzymanie w glebie korzystnej mikroflory, co ma również pozytywny wpływ na prawidłowe odżywienie roślin.

Plexater ze względu na swój unikatowy skład jest preparatem przyjaznym dla środowiska naturalnego. Łagodzi negatywny wpływ zbyt wysokiego zasolenia gleby na wzrost i rozwój uprawianych roślin oraz niweluje uszkodzenia spowodowane niekorzystnym działaniem innych czynników stresowych. Stosowanie preparatu wspomaga wzrost oraz stymuluje rozwój systemu korzeniowego.

Formulacja nawozu Plexater oparta jest na technologii Entry®, która oprócz podstawowych składników dostarcza 30 dodatkowych substancji, takich jak dyspergenty, penetranty, ekstrakty i substancje roślinne, które aktywują jego działanie. Zaleca się go stosować w połączeniu z nawozami odżywczymi, na przykład tymi z gamy Grow More.

Skład
Materia organiczna (w preparacie) 12%
Materia organiczna (w suchej masie) 60%
Materia organiczna zhumifikowana 60%
Azot (N) organiczny (w suchej masie) 0,1%
Stosunek C/N 300
Medium ekstrahujące KOH
Korzyści

+ polepsza strukturę gleby
+ poprawia właściwości sorpcyjne gleby
+ zwiększa przyswajalność makro- i mikroelementów
+ ogranicza wymywanie składników pokarmowych z gleby
+ łagodzi niekorzystny wpływ czynników stresowych i pogodowych
+ aktywuje wzrost i rozwój systemu korzeniowego
+ przy zastosowaniu dolistnym korzystnie wpływa na jakość i zdolność przechowalniczą owoców

Uwagi dotyczące stosowania

Plexater może być stosowany dolistnie jak i poprzez fertygację, we wszystkich rodzajach upraw rolniczych i ogrodniczych.

Nie należy stosować nawozu w połączeniu z syntetycznymi hormonami wzrostu, olejami, regulatorami wzrostu oraz środkami chwastobójczymi i produktami o wysokim pH. Nie zaleca się stosować nawozu w okresie występowania wysokich temperatur.

Pojedynczy zabieg
Dolistnie
0,5 – 0,7%
Doglebowo, w tym fertygacja*
5 – 6 l/ha
Podlewanie po posadzeniu
0,6%
Zaprawianie nasion
1 l/100 kg nasion

*Maksymalna, łączna dawka preparatu stosowanego poprzez fertygację w ciągu sezonu to 20 kg/ha w uprawach polowych i 30 kg/ha w uprawach pod osłonami.