Wizyta w Południowym Tyrolu

Wykorzystując trwające jeszcze, tegoroczne zbiory jabłek, wraz z moim przyjacielem dr Dariuszem Gajkiem z Agro Research Consulting wybraliśmy się do zagłębia produkcji tych owoców w Południowym Tyrolu.  Wizyta odbyła się w dniach 16 – 18 października i miała na celu podsumowanie minionego sezonu, zaplanowanie przyszłych doświadczeń polowych oraz dyskusję na temat nowych rozwiązań, intensyfikujących produkcję jabłek w tamtym rejonie. Bardzo ważnym elementem tej podróży były wizyty w sadach naszych partnerów, dr Karla Frasnellego oraz Manfreda Varesco, w których realizowane są programy nawożeniowe oparte na preparatach Intertec, oferowanych także w Polsce przez naszą firmę.

W obliczu tegorocznej sytuacji na rynku sadowniczym w Polsce, temat dyskusji wielokrotnie wracał do opłacalności tej produkcji, nie tylko w naszym kraju. Z pewnością wielopokoleniowe doświadczenie licznych rodzin sadowniczych w dużym stopniu może przyczynić się do utrzymania produkcji na opłacalnym poziomie.

Kluczem jest jednak innowacyjność i racjonalne inwestowanie w uprawę, zapewnienie stabilności dostaw do grup czy firm skupujących oraz jak największa dbałość o jakość oferowanych owoców.

Jedynie odpowiedzialna i dobrze zaplanowana  produkcja ma sens. Tym bardziej, że w krajach takich jak Węgry, Ukraina, czy Rumunia rośnie bardzo duża konkurencja, dotycząca głownie marnej jakości owoców, kierowanych przede wszystkim do sektora przemysłowego. Wydawałoby się, że warunki finansowe oraz mnogość nowoczesnych rozwiązań oferowanych sadownikom w tym regionie stwarzają idealne warunki do prowadzenia tego typu upraw. Warto jednak wspomnieć, że i we Włoszech terminy płatności są rozciągnięte w czasie, nawet do roku po sprzedaży towaru. Ceny wolnorynkowe mogą natomiast różnić się nawet kilkakrotnie, tak jak w przypadku naszego rynku. Przykładowo ceny odmiany Golden Delicious jakości deserowej w zeszłym roku wynosiły około 0,70 €, podczas gdy ceny tegoroczne wynoszą zaledwie około 0,20 €.

 

Podsumowanie tej wizyty oraz wnioski z przeprowadzanych dyskusji zostaną przedstawione na spotkaniach szkoleniowych organizowanych przed kolejnym sezonem.

Jan Szałas

Wróć
do najnowszych artykułów