Charakterystyka produktu

Fuego to skoncentrowany nawóz organiczny na bazie zhydrolizowanych białek roślinnych, stymulujący optymalny wzrost i  ogólną kondycję roślin, poprzez uwolnienie genetycznego potencjału roślin. Formulacja nawozu oparta jest na technologii Entry®, która oprócz podstawowych składników dostarcza 30 dodatkowych substancji, takich jak dyspergenty, penetranty, ekstrakty i substancje roślinne, które aktywują jego działanie.

Unikatowe połączenie naturalnych komponentów Fuego znacznie podnosi aktywność biologiczną roślin, wspomagając tym samym efektywny rozwój liści i owoców. Fuego to źródło L-aminokwasów, kompleksów enzymatycznych, glutationu, kwasu salicylowego oraz innych substancji biorących bezpośredni udział w kompleksie procesów fizjologicznych roślin, w tym intensyfikujących ich mechanizmy odpornościowe.

Ponadto, preparat wyróżnia się również zawartością specyficznego, zsyntetyzowanego białka z grupy oligosacharydów – FK-725®. Jest to innowacyjny induktor odporności nowej generacji z grupy defensyn, które zaczynają odgrywać coraz większą rolę w stymulowaniu odporności roślin uprawnych na różne gatunki agrofagów.

Skład
Azot (N) 5%
Węgiel (C) 5%
Korzyści

+ stymulowanie procesów pozyskiwania i magazynowania energii
+ stymulacja wzrostu i dojrzewania owoców o zwiększonej zawartości cukru
+ zwiększanie zawartość suchej masy w owocach oraz pozytywnie oddziaływanie na unifikację ich rozmiarów
+ pobudzanie układu odpornościowego roślin na działanie czynników stresowych i choroby grzybowe

Uwagi dotyczące stosowania

Fuego może być stosowany dolistnie jak i poprzez fertygację, we wszystkich rodzajach upraw rolniczych i ogrodniczych.

Nie należy stosować nawozu z regulatorami wzrostu, olejami, związkami dinitrowymi, siarką, syntetycznymi hormonami wzrostu i produktami o wysokim pH.

Pojedynczy zabieg
Fertygacja
2 kg/ha
(maks. 10 kg/ha w sezonie)
Dolistnie*
2 kg/ha
(maks. 10 kg/ha w sezonie)

*Należy zachować 7-10 dniowe odstępy miedzy zabiegami. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie 4-5.