Blueberry Feed

Zobacz
210.00 

Całoroczny nawóz rozpuszczalny z biostymulacją do fertygacji w uprawie borówki

Zamówienie złożone do godziny 10:00
jest w 99% przypadków dostarczane na drugi dzień

Kategoria produktu

DZIAŁANIE odżywcze

Rodzaj upraw

krzewy jagodowe

Sposób stosowania

fertygacja

Charakterystyka produktu

Formulacja nawozu Blueberry Feed jest wynikiem wieloletniego, branżowego doświadczenia agrotechnicznego specjalistów z Wielkiej Brytanii. Nawóz stosuje się w trakcie całego sezonu wegetacyjnego. Dostarcza wszystkie wymagane dla borówki składniki i może być stosowany jako baza odżywcza, przy jednoczesnym stosowaniu nawozów prostych uzupełniających program nawożenia.

Krzewy borówek w ograniczonym stopniu wykorzystują enzym reduktazy azotanowej w gospodarce azotowej. Nawóz Blueberry Feed spełnia to niskie zapotrzebowanie na azot azotanowy, dostarczając azot głównie w formie amonowej, preferowanej w uprawie borówki.

Blueberry Feed ma silnie kwasowy odczyn dzięki formulacji opartej na surowcach o kwaśnym charakterze, zatem przy stosowaniu nawet twardych wód jest w stanie obniżyć pH. Jest to zaleta polegająca na ograniczeniu ilości stosowanych kwasów, ale też zapewnia doskonałą rozpuszczalność.

Pierwiastki śladowe w Blueberry Feed są skompleksowane lignosulfoniannami LS oraz schelatowane za pomocą czynnika EDTA.

Nawóz Blueberry Feed został wzbogacony o kompleks biostymulujący zawierający kwasy humusowe i fulwowe, algi, aminokwasy oraz cukry, poprawiający rozwój systemu korzeniowego, jak i całej rośliny.

Dodatek kwasów trikarboksylowych (TCA) zapewnia znacznie lepszą rozpuszczalność nawozu, a także doskonałe krążenie i pobieranie składników o dodatnim ładunku w podłożu (wapnia, magnezu i potasu) poprzez poprawę kationowej pojemności wymiennej gleby.

Blueberry Feed jest nawozem niezwykle czystym o niskim EC.

SKŁAD PRODUKTU
Skład
Azot całkowity (N)
– azot azotanowy
– azot amonowy
– azot amidowy
13,0%
2,6%
8,5%
1,9%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 11,0%
Tlenek potasu (K2O) 14,0%
Tlenek magnezu (MgO) 4,5%
Trójtlenek siarki (SO3) 26,0%
Bor (B) 0,03%
Miedź (Cu) 0,03%
Żelazo (Fe) 0,1%
Mangan (Mn) 0,075%
Molibden (Mo) 0,005%
Cynk (Zn) 0,1%
pH (stęż. 1%) 3,0
EC (stęż. 1 g/l) 1,1 mS/cm
STOSOWANIE

Aplikacja ciągła: Przy aplikacji z każdym cyklem nawodnieniowym lub na etapie startowym, Blueberry Feed standardowo stosuje się w dawce 8-10 kg na 100 litrów wody. Tak przygotowany roztwór zaleca się podawać w stopniu rozcieńczenia 1:200 (0,5%) w celu uzyskania ostatecznego stężenia pożywki 0,4-0,5 g/L. EC nawozu w takim stężeniu wynosi ok. 0,55 mS/cm plus EC wody stosowanej do zabiegów.

Aplikacja periodyczna: Przy zastosowaniach okresowych oraz w przypadku obficie owocujących krzewów i na etapie owocowania, można zwiększyć ostateczne stężenie pożywki do 0,8-1 g/L, zmieniając stopień rozcieńczenia do 1:100 (1,0%). EC nawozu w takim stężeniu wynosi ok. 1,1 mS/cm plus EC wody stosowanej do zabiegów.

Dawka tygodniowa: Średnia dawka tygodniowa nawozu Blueberry Feed wynosi od 8 do 15 kg na hektar na tydzień. Dawka zależy od etapu wegetacji, rozmiaru rośliny, jej wieku oraz potencjału plonotwórczego. Oprócz nawozu Blueberry Feed stosuje się nawozy proste w zależności od potrzeb rośliny, w dawkach około 1-3 kg na hektar tygodniowo.

W celu uzyskania szczegółowych zaleceń lub programu nawożeniowego zaleca się kontakt z doradcą technicznym.

UWAGI DOT. STOSOWANIA

Należy utrzymywać pH na poziomie ok. 5,0 w podłożu uprawowym lub glebie i stale kontrolować zmiany pH, szczególnie podczas upałów.

Sumaryczne EC przygotowanego roztworu w fertygacji z zasady nie powinno przekroczyć 1,5 mS/cm, dodatkowo należy co jakiś czas kontrolować EC przelewu. EC w systemie korzeniowym powinno być utrzymywane na poziomie 1,2-1,8 mS/cm w zależności od etapu rozwoju – ten fakt należy uwzględnić przy ustalaniu przelewu oraz EC w linii kroplującej.

Nawóz Blueberry Feed z powodzeniem może być stosowany również we wszystkich innych uprawach jagodowych, wykazujących potrzeby na dane składniki.

KORZYŚCI

+ formulacja całoroczna, stworzona specjalnie dla uprawy borówki
+ azot głównie w formie amonowej, najlepszej dla borówki
+ bilans NPK dobrany tak, aby w prosty sposób uzupełnić go nawozami prostymi
+ wysoka zawartość magnezu oraz mikroelementów
+ formulacja silnie zakwaszona, obniżająca pH używanej do fertygacji wody
+ niskie EC formulacji, zapewniające bezpieczeństwo stosowania
+ doskonała rozpuszczalność
+ dodatek kompleksu biostymulującego i kwasów TCA, zapewniające jeszcze lepsze działanie nawozu
+ niewielkie dawki stosowania