Prestop WP

Zobacz
175.00 

Naturalny, biologiczny fungicyd na szarą pleśń i choroby grzybowe systemu korzeniowego

Zamówienie złożone do godziny 10:00
jest w 99% przypadków dostarczane na drugi dzień

Kategoria produktu

DZIAŁANIE ochronne – wzmacniające

Rodzaj upraw

krzewy jagodowe, uprawy warzywnicze

Sposób stosowania

doglebowo, dolistnie, fertygacja

Charakterystyka produktu

Prestop® WP jest biologicznym fungicydem do sporządzania zawiesiny do podlewania przeciw chorobom korzeni wywołane grzybami z rodzaju: Pythium, Phytophtora, Rhiozoctonia i Fusarium oraz do opryskiwania roślin przeciw chorobom części nadziemnej wywołane grzybami z rodzaju Botrytis i Didymella. Produkt w formie zwilżalnego proszku (WP).
Mechanizm działania:
– poprzez szybką kolonizacja systemu korzeniowego oraz nadziemnych części rośliny pozbawia grzyby patogeniczne przestrzeni do wzrostu i ogranicza ich dostęp do pożywiania;
– działanie saprofityczne polegające na rozkładzie martwej materii, będącej jednocześnie naturalną barierą dla grzybów pasożytniczych;
– nadpasożytnictwo polegające na wydzielaniu enzymów (β-1,3-glukanaza, chitynaza) rozkładających ścianę komórkową grzyba patogenicznego.
Czas działania i ochrony wynosi 3-4 tygodni dla części nadziemnych rośliny oraz 5-6 tygodni w przypadku aplikacji w strefie ryzosfery na różnych podłożach (substrat, torf, wełna mineralna, włókno kokosowe).

SKŁAD PRODUKTU
Grzybnia i zarodniki grzyba
Clonostachys rosea szczep J1446
2×108 CFU/g
(320 g/kg masy grzybni)
STOSOWANIE
Pojedynczy zabieg

Truskawka – dolistnie (przeciw Botrytis cinerea)
Stężenie 0,5%, 400 – 600 litrów cieczy roboczej na ha (oprysk drobnokroplisty)

Pomidor, ogórek, papryka – dolistnie (przeciw Botrytis cinerea i Didymella)
stężenie 0,5% (oprysk drobnokroplisty)

Siewki warzyw, ziół i roślin ozdobnych – doglebowo (przeciw zgorzeli siewek i chorobom systemu korzeniowego wywoływanego przez grzyby Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium)
– 200 – 500 g/ m3 (mieszanie z podłożem uprawowym)
– stężenie 0,5% (zraszanie i moczenie)

Sadzonki warzyw, ziół i roślin ozdobnych – doglebowo/fertygacja (przeciw chorobom systemu korzeniowego wywoływanym przez Pythium, Phytophtora, Rhizoctonia, Fusarium)
– 200 – 250 g/1000 roślin (doglebowo)
– stężenie 0,5% (fertygacja lub podlewanie)

Zaleca się zachowanie karencji (odstępu) 0-7 dni dla fungicydów i 0-2 dni dla insektycydów (tabela karencji dostępna na życzenie). Nie mieszać ze ŚOR i roztworami ze stężonymi nawozami w jednym zbiorniku.

UWAGI DOT. STOSOWANIA

Prestop® WP może być stosowany dolistnie, doglebowo jak i poprzez fertygację. Wykazuje największe korzyści ze stosowania jako środek aplikowany prewencyjnie. Charakteryzuje się wysoką zdolnością, w różnych warunkach atmosferycznych, do przetrwania w ryzosferze i na nadziemnych częściach rośliny chroniąc ją przez kilka tygodni przed niekorzystnym działaniem grzybów chorobotwórczych.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.
Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupujący środki ochrony roślin musi być osobą trzeźwą. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

KORZYŚCI

+ wysoce skuteczny w walce z chorobami grzybowymi korzeni wywołane przez: Pythium, Phytophtora, Rhiozoctonia i Fusarium
+ wysoce skuteczny w walce z chorobami grzybowymi liści wywołane przez: Botrytis i Didymella
+ bez okresu karencji i bez pozostałości
+ środek o szerokim spektrum działania, zalecany i zarejestrowany również do ochrony upraw ekologicznych
+ bezpieczny i neutralny dla owadów pożytecznych (np. trzmieli), może być równolegle stosowany z ochroną biologiczną przeciwko szkodnikom
+ stymulacja systemu korzeniowego