BioCopper

Zobacz
390.00 

Biopreparat na bazie miedzi skompleksowanej peptydami

Zamówienie złożone do godziny 10:00
jest w 99% przypadków dostarczane na drugi dzień

Kategoria produktu

DZIAŁANIE ochronne – wzmacniające

Rodzaj upraw

chmiel, krzewy jagodowe, szkółkarstwo, uprawy sadownicze, uprawy warzywnicze

Sposób stosowania

doglebowo, dolistnie, fertygacja

Charakterystyka produktu

BioCopper to innowacyjny produkt zapewniający stabilną kompleksację miedzi w produkcie, a jednocześnie szybkie uwalnianie składnika podczas oprysku.

BioCopper to technologia przeznaczona do interwencyjnej suplementacji miedzi i wspomagania odporności roślin przeciwko niektórym patogenom grzybowym. Opracowany jako peptyd miedziowy, aby zapewnić maksymalną stabilność i zapewnić słabą chelatację, która uwalnia miedź tam, gdzie jest potrzebna. Preparat zapewnia wysoką i szybką konwersję do jonów Cu2+ w miejscu aplikacji (powierzchnia liści przy aplikacji dolistnej i system korzeniowy przy nawadnianiu kroplowym).

BioCopper nie pozostawia plam na liściach i nie ogranicza fotosyntezy ani oddychania. Niska zawartość miedzi zapewnia bezpieczeństwo aplikacji dolistnej i doglebowej oraz gwarantuje nie występowanie fitotoksyczności. Preparat został wzbogacony o technologię zapobiegającą wypłukiwaniu produktu i zapewniającą maksymalną wydajność w glebie. BioCopper to doskonałe rozwiązanie w przypadku występowania zagrożenia zdrowotności systemu korzeniowego.

SKŁAD PRODUKTU
Azot (N) 1,2%
azot (N) organiczny 1,2%
Miedź (Cu) 5%
Wolne aminokwasy 5%
pH 2,2
STOSOWANIE
Pojedynczy zabieg

Fertygacja*
2,5-5 l/ha

Dolistnie*
300 ml/100 l wody

*Należy zachować min. 7-14 dniowe odstępy miedzy zabiegami.

UWAGI DOT. STOSOWANIA

BioCopper może być używany zarówno dolistnie jak i poprzez fertygację, we wszystkich rodzajach upraw rolniczych i ogrodniczych. BioCopper jest kompatybilny z większością produktów fitosanitarnych i produktów nawozowych dostępnych na rynku. Nie należy mieszać z silnie skoncentrowanymi aminokwasami, produktami kwaśnymi lub mocnymi zasadami, solami miedzi, siarką lub olejami. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy najpierw przeprowadzić test zgodności.

Zaleca się stosowanie odpowiednich ilości wody, aby pokryć całą roślinę. Nie należy stosować produktu w temperaturach powyżej 30˚C. Zalecany odstępy między zabiegami to 7 do 14 dni.

KORZYŚCI

+ zwiększa zdolność upraw do wytrzymywania stresów środowiskowych
+ zapewnia zdrowotność systemu korzeniowego
+ w sposób natychmiastowy uwalnia jony Cu2+, które mają działanie wzmacniające
+ niska zawartość miedzi zapewnia bezpieczeństwo podczas zabiegu
+ nie plami i nie ogranicza transpiracji