GC NutripHy

Zobacz
145.00 

Wielofunkcyjny, dolistny adiuwant ze wskaźnikiem kolorymetrycznym, zakwaszający wodę i poprawiający pokrycie liści

Zamówienie złożone do godziny 10:00
jest w 99% przypadków dostarczane na drugi dzień

Kategoria produktu

poprawa jakości wody

Rodzaj upraw

chmiel, krzewy jagodowe, uprawy sadownicze, uprawy warzywnicze

Sposób stosowania

dolistnie

Charakterystyka produktu

Każda substancja aktywna pozostaje stabilna, o ile mieści się w określonym zakresie pH. Powyżej pewnego optymalnego zakresu pH składniki aktywne ulegają degradacji i znacznie obniżają jej skuteczność. Zjawisko to znane jest jako hydroliza alkaliczna. Ogólnie rzecz biorąc, środki ochrony roślin są bardziej skuteczne, jeśli stosuje się wodę o delikatnie kwaśnym odczynie lub ją zakwasza. Wody zasadowe powodują hydrolizę wielu substancji aktywnych, opóźniając działanie wielu produktów.

GC NutripHy zapewnia maksymalną skuteczność w zabiegach ochroniarskich. Skuteczność zabiegów poprzez oprysk nalistny, zwłaszcza herbicydami, insektycydami i nawozami dolistnymi, zależy w dużej mierze od prawidłowego kondycjonowania/przygotowania mieszanin. GC NutripHy gwarantuje maksymalną wydajność aplikacji, nawet w trudnych warunkach (woda twarda i alkaliczna), zapewniając jednocześnie minimalny koszt i maksymalne bezpieczeństwo.

Specjalistyczny adiuwant GC NutripHy zawiera dodatek naturalnych środków powierzchniowo czynnych zwiększających wchłanianie substancji w trakcie zabiegu dolistnego. GC NutripHy wyróżnia się również dodatkiem wskaźnika, który sygnalizuje zmianę pH cieczy roboczej zmianą koloru cieczy roboczej. To znacząco ułatwia dozowanie produktu, ale też zapewnia dokładną regulację pH cieczy roboczej.

  • kolor żółty – pH jest wyższe niż 6
  • kolor czerwony – pH wynosi 6 lub jest niższe
SKŁAD PRODUKTU
Azot całkowity (N)
– azot amidowy
3,6%
3,6%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 20,4%
STOSOWANIE
Pojedynczy zabieg

Dolistnie*
40 – 50 ml/100 l wody

Przykładowa tabela dawek:

początkowe pH końcowe pH dawka (ml/100 l wody)
7 6 60
8 6 70
9 6 80
9,5 6 100
10 6 0,12

*Najpierw należy dodać wodę do zbiornika, a następnie przy włączonym mieszadle dodawać GC pH, aż barwa cieczy roboczej zmieni się na czerwoną. Dawka adiuwantu GC pH będzie zależeć od twardości wody.

UWAGI DOT. STOSOWANIA

Podczas użytkowania produktu należy stosować środki ochrony osobistej, jak okulary ochronne i rękawice. Produkt silnie kwaśny.

KORZYŚCI

+ doskonale zakwaszający nawet bardzo twardą wodę.
+ płynny preparat szybko rozpuszczający się w wodzie.
+ dodatek wskaźnika koloru, zmieniającego barwę roztworu z żółtego na czerwony, gdy pH wynosi 6,0.
+ przeznaczony do mieszania z fungicydami, insektycydami, herbicydami i nawozami dolistnymi.
+ adiuwant wzbogacony naturalnymi środkami powierzchniowo czynnymi w celu zwiększenia wchłaniania substancji w trakcie zabiegu dolistnego.