Rise P

Zobacz
275.00 

Naturalna mobilizacja fosforu oraz silny rozwój systemu korzeniowego dzięki bakteriom Bacillus amyloliquefaciens szczep IT45

Zamówienie złożone do godziny 10:00
jest w 99% przypadków dostarczane na drugi dzień

Kategoria produktu

DZIAŁANIE ochronne – wzmacniające

Rodzaj upraw

chmiel, krzewy jagodowe, szkółkarstwo, uprawy sadownicze, uprawy warzywnicze

Sposób stosowania

doglebowo, fertygacja

Charakterystyka produktu

Rise P jest produktem opracowanym przez dział agronomiczny firmy Lallemand, będącej pionierem badań i wiodącym producentem mikroorganizmów na świecie. Preparat zawiera specjalnie wyselekcjonowany szczep IT45 bakterii Bacillus amyloliquefaciens.

Ryzosfera jest obszarem wyjątkowym w glebie ze względu na oddziaływanie korzeni. To właśnie w tej strefie odżywiana jest każda roślina, ale jest to też miejsce, w którym gromadzone są wysięki korzeniowe (eng. root exudates). Są to wszystkie substancje proste i złożone (witaminy, kwasy organiczne, cukry, białka itp.), które są wydzielane przez system korzeniowy ze względu na jego reakcję na ciągle zmieniające się warunki glebowe i skład środowiska glebowego, np. obecność pewnych drobnoustrojów. Taka wydzielina korzeniowa składa się z 10 do 50% wszystkich produktów fotosyntezy (głównie cukrów). Stanowi pożywienie dla bakterii glebowych, będąc pewnego rodzaju „bio-paliwem” dla życia glebowego. Bakterie glebowe w wielu przypadkach kolonizacji systemu korzeniowego przynoszą wiele zalet wraz ze swoją obecnością. Przykładem takich mikroorganizmów są bakterie szczepu IT45 Bacillus amyloliquefaciens, które są odżywiane wysiękiem korzeniowym, w zamian stymulując i stwarzając niezwykle pozytywne warunki do wzrostu systemu korzeniowego, rozpuszczając i udostępniając niedostępny dla rośliny fosfor zawarty w glebie. W ten sposób wraz ze wzrostem systemu korzeniowego i wytwarzaniem substancji będących pożywieniem dla szczepu IT45, raz zaaplikowane bakterie same namnażają się w zawrotnym tempie w trakcie sezonu wegetacyjnego rośliny, udostępniając fosfor do dalszej rozbudowy korzeni, tym samym stymulując jego ciągły wzrost. To natomiast jest doskonałym przykładem pozytywnej symbiozy w glebie. Oprócz tych zalet, bakterie Bacillus amyloliquefaciens szczepu IT45 tworzą pewnego rodzaju biofilm będący „barierą ochronną” przeciw niepożądanym drobnoustrojom, sporom grzybów jak i zmianami pH gleby czy zasoleniem.

Ilość fosforu znajdującego się w roślinie wynika głównie z fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby, a co za tym idzie możliwości udostępnienia tego składnika dla rośliny. W znacznie mniejszym stopniu zależy ona od samego nawożenia fosforem. Celem jest „wydobycie” fosforu będącego związanym w postaci nieorganicznych polifosforanów czy organicznych fosforanów, co zapewniają właśnie wspomniane bakterie szczepu IT45.

Bakterie gatunku Bacillus amyloliquefaciens są bardzo bezpiecznymi drobnoustrojami zarówno dla środowiska, jak i dla człowieka. Są odporne na niekorzystne warunki pogodowe, jak wysokie temperatury i susze, a odpowiednio wysokie stężenie zapewnia działanie w każdych warunkach glebowych i w różnym klimacie. Ponadto, szczep IT45 został specjalnie opracowany do zastosowań agronomicznych z kolekcji 1800 innych szczepów o podobnych właściwościach na drodze tysięcy doświadczeń przeprowadzonych w najwyższej klasy laboratoriach.

SKŁAD PRODUKTU
Bacillus amyloliquefaciens szczep IT45 2 x 10¹⁰ CFU/g
STOSOWANIE
Pojedynczy zabieg

Doglebowo oraz fertygacja

Uprawy ogrodnicze
0,2 kg/ha

Uprawy polowe/zboża
0,15 kg/ha

Zaprawianie nasion
0,5 g/kg nasion

Propagacja roślin*
40 g/1000 m2

*Produkcja rozsad (aplikacja na tace rozsadowe), produkcja sadzonek.

UWAGI DOT. STOSOWANIA

Rise P może być stosowany doglebowo jak i poprzez fertygację, we wszystkich rodzajach upraw rolniczych i ogrodniczych.

W sezonie można wykonać maksymalnie dwa zabiegi. Zaleca się stosować produkt na początku sezonu wegetacyjnego. Szczególnie zaleca się stosować produkt przy przesadzaniu roślin lub podczas nowych nasadzeń.

Rise P zaleca się stosować przy wilgotnych warunkach glebowych w celu osiągnięcia najlepszych efektów. Optymalna temperatura aplikacji to 10°C do 30°C. Nie powinno się mieszać produktu z preparatami o działaniu bakteriobójczym i dezynfekcyjnym.

KORZYŚCI

+ pobudzenie rozwoju systemu korzeniowego (do 20% większa masa korzeniowa)
+ udostępnienie fosforu zawartego w glebie, niedostępnego dla roślin (do 28% wyższa pobieralność fosforu)
+ stworzenie w środowisku glebowym pozytywnych warunków do rozwoju pożytecznych drobnoustrojów oraz pobierania składników odżywczych przez rośliny
+ znacznie bardziej dynamiczny wzrost i rozwój części nadziemnej roślin
+ stymulacja wzrostu młodych roślin w szkółkach czy produkcji rozsad
+ produkt w 100% naturalny, bezpieczny dla środowiska i roślin