HortiHydrate Pro

Zobacz
540.00 

Innowacja w nawadnianiu – efektywne zwilżanie gleby i podłoży

Zamówienie złożone do godziny 10:00
jest w 99% przypadków dostarczane na drugi dzień

Kategoria produktu

poprawa jakości wody

Rodzaj upraw

chmiel, krzewy jagodowe, szkółkarstwo, uprawy sadownicze, uprawy warzywnicze

Sposób stosowania

doglebowo, fertygacja

Charakterystyka produktu

HortiHydrate Pro jest nowoczesnym, niejonowym preparatem o złożonej formulacji. Specjalne właściwości preparatu pozwalają na wydajną gospodarkę wodną w glebie, która jest szczególnie ważna w okresach występowania wysokich temperatur lub długotrwałych susz. HortiHydrate Pro jest produktem wyjątkowym, ponieważ wykorzystuje technologię odwróconych kopolimerów blokowych, które są wiążącymi wodę cząstkami o znacznie dłuższej żywotności niż standardowe polimery. Dzięki temu działanie preparatu jest jeszcze skuteczniejsze.

HortiHydrate Pro jest mieszaniną polimerów o różnych długościach łańcucha, dzięki czemu produkt spełnia cztery najważniejsze funkcje tego typu preparatów.

Funkcja surfaktantu
Rozprowadzająca (polimery krótkie) umożliwione „rozpływanie” się wody na większej powierzchni dzięki redukcji napięcia powierzchniowego
Penetracyjna (polimery krótkie) ułatwione wnikanie wody w głębsze warstwy gleby, również w suche i trudno-zwilżalne obszary
Zwilżająca (polimery średnie i długie) dzięki łączeniu trudno zwilżalnego podłoża z wodą, zapewniona jest równomierna wilgotność podłoża i wnikanie wody podczas kolejnych cykli nawadniania
Retencyjna (polimery średnie i długie) wydłużone działanie preparatu HortiHydrate Pro zaaplikowanego do gleby/podłoża

HortiHydrate Pro jest preparatem niezwykle bezpiecznym, również dla młodych i delikatnych roślin. Może być stosowany nawet w celu poprawy kiełkowania nasion, ponieważ zmiękcza je i przyspiesza kiełkowanie przez ułatwienie dostępu do składników odżywczych i wody.

SKŁAD PRODUKTU
Surfaktanty 100%
STOSOWANIE
częstość stosowania* wymagane stężenie (na l wody) na 1000 litrów wody, bezp. do zbiornika na 100 l pożywki do dalszego rozcieńczenia stopień rozcieńczenia
aplikacja ciągła 0,01 ml/l (10 ppm) 0,01 l 0,1 l 1:100 (1%)
tygodniowo 0,1 ml/l (100 ppm) 0,1 l 1,0 l
tygodniowo – miesięcznie (uprawy o krótkim okresie wegetacji) 0,25 ml/l (250 ppm) 0,25 l 2,5 l
miesięcznie – kwartalnie (większość upraw) 0,5 ml/l (500 ppm) 0,5 l 5,0 l
kwartalnie – dłużej (jak najdłuższy czas działania) 1 ml/l (1000 ppm) 1,0 l 10,0 l
UWAGI DOT. STOSOWANIA
HortiHydrate Pro może być stosowany doglebowo, jak i poprzez fertygację, we wszystkich rodzajach upraw rolniczych i ogrodniczych. HortiHydrate Pro jest preparatem niejonowym, dzięki czemu nie reaguje z metalami w opryskiwaczu. Nie wykazuje żadnej fitotoksyczności. Produkt jest naturalnie rozkładany poprzez aktywność drobnoustrojów glebowych. Może być aplikowany przy użyciu wszystkich systemów irygacyjnych/fertygacyjnych.
KORZYŚCI

+ złożona formulacja preparatu zapewnia wiele funkcji surfaktantów jednocześnie
+ wyjątkowy dodatek odwróconych kopolimerów blokowych zapewniających wydłużone działanie preparatu
+ poprawa wnikania wody i zapewnienie jej równomiernego rozprowadzenia
+ utrzymanie odpowiedniej wilgotności podłoża
+ redukcja ryzyka występowania suchych obszarów w glebie/podłożu i niedoboru wody
+ zapewnienie roślinie pełnej objętości gleby/podłoża do rozbudowy systemu korzeniowego
+ maksymalne wykorzystanie aplikowanych nawozów i dostarczanej wody skutkujące maksymalizacją wydajności plantacji i dobrą kondycją części nadziemnej rośliny
+ możliwość użycia w każdym rodzaju podłoża/gleby, nawet w materiałach bardzo słabo zwilżalnych jak piach czy podłoże kokosowe
+ produkt bardzo łatwo mieszalny ze wszystkimi preparatami, redukujący pienienie
+ produkt nie wykazuje żadnej fitotoksyczności, naturalnie degradowalny